1
بیمارستان شهید باهنر

بیمارستان فرهنگیان دکتر باهنر

1
بیمارستان خیریه امام سجاد

بیمارستان خیریه امام سجاد ( ع )

1
بیمارستان مهر حضرت عباس(ع)

بیمارستان مهر حضرت عباس ( ع )

10
مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

مرکز درمان ناباروری

10
مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان بوشهر

10
پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان پژوهشگاه ناباروری رویان

10
مرکز درمان ناباروری رویش کرج

مرکز درمان ناباروری رویش کرج

10
مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اردبیل

10
مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

4
درمانگاه شبانه روزی مرکزی کرج

10
مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران

10
مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان

10
مرکز درمان ناباروری نوین مشهد

10
پژوهشگاه ابن سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

10
مرکز درمان باروری امید

10
شرکت نهال زایش پارس ( مرکز درمان ناباروری ثمر شیراز)

10
مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ارمغان پارسه

3
مرکز کاشت حلزون بیمارستان بقیه الله (اجل لوئیان)

7
مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان

10
مرکز درمان ناباروری نرجس

10
پژوهشکده علوم تولید مثل و ناباروری یزد

1
بیمارستان میلاد شهریار

3
شرکت شفاگستر پاستور

1
بیمارستان بوستان اهواز

1
بیمارستان سلمان یاسوج

10
مرکز درمان ناباروری بیمارستان کمالی کرج

1
بیمارستان جنت شیراز

10
مرکز درمان ناباروری بهاران

1
بیمارستان امام خمینی مشهد

8
مرکز تصویربرداری کوثر ( متد )

مرکز تصویربرداری کوثر ( متد )

12
خانم دکتر زهرا شمالی

13
فراسلامت سینا

1
بیمارستان فوق تخصصی امام زمان ( عج )

بیمارستان امام زمان ( عج )

12
مطب دکتر خانی پوست

3
دارالشفاء حضرت علی اصغر(ع) شاندیز

10
مرکز درمان باروری امید ( جراحی )

10
شرکت پویا درمان ناباروری شیراز

10
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری نجمیه کرمان

10
مرکز درمان ناباروری الزهرا دانشگاه گراش

13
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

3
درمانگاه شبانه روزی یادگار

درمانگاه یادگار امام طرف قرارداد با همه بیمه ها

12
مطب دکتر سامعی کرج

2
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

2
پلی کلینیک 16 آذر دانشگاه تهران

3
مرکز کاشت حلزون بیمارستان امیراعلم

1
IVF بیمارستان عرفان

3
درمانگاه شبانه روزی حیان

10
مرکز درمان ناباروری بیمارستان ولیعصر تبریز ( شرکت امید ارمغان هسنی )

10
مرکز درمان تخصصی ناباروری دکتر دباغی

3
درمانگاه تخصصی شبانه روزی بهراد

درمانگاه بهراد طرف قرارداد با همه بیمه ها